Brief van de fiscus? FIER helpt!

Mr. Arnoud van Dalen is advocaat belastingrecht en ondersteunt u of uw onderneming bij (dreigende) conflicten met de Belastingdienst. Hij adviseert en procedeert. Dat doet hij in alle fasen, dus niet alleen als er discussie is met de inspecteur over de hoogte van de aanslag maar ook als de ontvanger tot invordering overgaat en beslag legt op uw bezittingen.

Bel vandaag nog 06-27129900 of mail vandalen@fieradvocaten.nl

Kansen op succes zijn er bijna altijd, hoe klein ook. Soms is het duidelijk dat de fiscus een fout begaat, soms staat u helaas minder sterk. U heeft meer rechten dan u denkt. De Belastingdienst is een grote, machtige organisatie met veel bevoegdheden. Het verleden heeft geleerd dat de fiscus die bevoegdheid ook kan misbruiken. Dan is het verstandig om goede hulp te hebben, iemand die voor u vecht.

Arnoud van Dalen is lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB), een specialisatievereniging van de Orde van advocaten. Hij is overigens geen belastingadviseur, maar hij staat wel adviseurs bij als zij daarom vragen. Bijvoorbeeld als iemand aansprakelijk wordt gesteld voor de schade nadat zij of hij een beroepsfout heeft gemaakt, dus niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou gaan. Dat is het criterium dat in de rechtspraak wordt gehanteerd.

Lees meer over FIER advocaten >>

Bijvoorbeeld:

  • een onderzoek door de FIOD, u bent uitgenodigd voor een verhoor;
  • u ontvangt een brief dat de inspecteur wil afwijken van uw aangifte erfbelasting;
  • de aanslag vennootschapsbelasting is te hoog en u wilt bezwaar maken;
  • het bezwaar tegen de aanslag schenkbelasting is afgewezen, u overweegt on in beroep te gaan bij de rechtbank;
  • u bent privé aansprakelijk gesteld voor de schulden van een BV omdat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als bestuurder;
  • de inspecteur heeft een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd omdat bewijsstukken ontbreken en u bent het daar niet mee eens;
  • de fiscus stelt vragen over uw aangifte omzetbelasting, bent u wel verplicht te antwoorden?

In al deze gevallen (en nog veel meer) is mr. Van Dalen de deskundige bij uitstek die juridische bijstand verleent.