Tom Jaburg

In 1993 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na een paar jaar als jurist op een deurwaarderskantoor te hebben gewerkt, ben ik sinds 1995 advocaat. Met ruim 25 jaar ervaring in het huurrecht, waarbij het belangrijkste deel van mijn werk bestaat uit adviseren en procederen op woonruimte- en bedrijfsruimtevlak mag ik zeggen dat ik daarin gespecialiseerd ben geraakt.

In 2022 heb ik de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) met goed gevolg afgerond (eindcijfer 7,5). Deze specialisatievereniging voldoet aan strikte voorwaarden die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt om het Keurmerk van Specialisatieverenigingen te mogen voeren. Ik mag mij daarom nu als volwaardig lid van de VHA met recht specialist noemen.

Mijn clientèle bestaat uit woningbouwcorporaties uit Amsterdam en omstreken, en verder uit (MKB) commerciële vastgoedpartijen, maar evengoed uit huurders van zowel bedrijfsruimte als woonruimte. Ik adviseer en procedeer over huurrechtelijke vraagstukken, zoals overlast, hennep en/of drugs, onderhoudsgebreken, illegale bewoning, herstructurering zoals sloop en/of renovatie en/of groot onderhoud, medehuurderschap, huurprijzen, servicekosten, verhuur van bedrijfsruimten (BOG), indeplaatsstelling en huurprijsherzieningen. Ook voor het opstellen van huurcontracten of het adviseren of beoordelen daarvan kunt u bij mij terecht.

Ik hecht aan langdurige relaties met de cliënten. Een aantal van mijn cliënten sta ik al meer dan twintig jaar terzijde. Een paar kernbegrippen die mij -meen ik- typeren zijn: snelheid, een oplossingsgerichte benadering, analytisch, doortastend, informeel. Hopelijk kan en mag ik u in voorkomende gevallen bijstaan.

U kunt mij bellen op 06-55300177 of mailen via jaburg@fieradvocaten.nl

 

Registratie rechtsgebieden

Als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik geregistreerd staan: Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.